รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าสอบแข่งขันใน
รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
แสดงรายชื่อนักเรียน
1สพป.กระบี่1,461แสดงรายชื่อ
2สพป.กรุงเทพมหานคร5,319แสดงรายชื่อ
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1129แสดงรายชื่อ
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2205แสดงรายชื่อ
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3229แสดงรายชื่อ
6สพป.กาญจนบุรี เขต 45แสดงรายชื่อ
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1716แสดงรายชื่อ
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2443แสดงรายชื่อ
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3843แสดงรายชื่อ
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,194แสดงรายชื่อ
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2791แสดงรายชื่อ
12สพป.ขอนแก่น เขต 12,405แสดงรายชื่อ
13สพป.ขอนแก่น เขต 2310แสดงรายชื่อ
14สพป.ขอนแก่น เขต 3698แสดงรายชื่อ
15สพป.ขอนแก่น เขต 4108แสดงรายชื่อ
16สพป.ขอนแก่น เขต 51,031แสดงรายชื่อ
17สพป.จันทบุรี เขต 1638แสดงรายชื่อ
18สพป.จันทบุรี เขต 2306แสดงรายชื่อ
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1596แสดงรายชื่อ
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2198แสดงรายชื่อ
21สพป.ชลบุรี เขต 1727แสดงรายชื่อ
22สพป.ชลบุรี เขต 2772แสดงรายชื่อ
23สพป.ชลบุรี เขต 3492แสดงรายชื่อ
24สพป.ชัยนาท274แสดงรายชื่อ
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1837แสดงรายชื่อ
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2670แสดงรายชื่อ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3161แสดงรายชื่อ
28สพป.ชุมพร เขต 1584แสดงรายชื่อ
29สพป.ชุมพร เขต 2885แสดงรายชื่อ
30สพป.เชียงราย เขต 12,063แสดงรายชื่อ
31สพป.เชียงราย เขต 2167แสดงรายชื่อ
32สพป.เชียงราย เขต 3101แสดงรายชื่อ
33สพป.เชียงราย เขต 4531แสดงรายชื่อ
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,307แสดงรายชื่อ
35สพป.เชียงใหม่ เขต 248แสดงรายชื่อ
36สพป.เชียงใหม่ เขต 323แสดงรายชื่อ
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4290แสดงรายชื่อ
38สพป.เชียงใหม่ เขต 55แสดงรายชื่อ
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6255แสดงรายชื่อ
40สพป.ตรัง เขต 11,824แสดงรายชื่อ
41สพป.ตรัง เขต 2517แสดงรายชื่อ
42สพป.ตราด164แสดงรายชื่อ
43สพป.ตาก เขต 1345แสดงรายชื่อ
44สพป.ตาก เขต 289แสดงรายชื่อ
45สพป.นครนายก98แสดงรายชื่อ
46สพป.นครปฐม เขต 1684แสดงรายชื่อ
47สพป.นครปฐม เขต 2473แสดงรายชื่อ
48สพป.นครพนม เขต 11,005แสดงรายชื่อ
49สพป.นครพนม เขต 2461แสดงรายชื่อ
50สพป.นครราชสีมา เขต 12,327แสดงรายชื่อ
51สพป.นครราชสีมา เขต 222แสดงรายชื่อ
52สพป.นครราชสีมา เขต 3195แสดงรายชื่อ
53สพป.นครราชสีมา เขต 4156แสดงรายชื่อ
54สพป.นครราชสีมา เขต 5261แสดงรายชื่อ
55สพป.นครราชสีมา เขต 6748แสดงรายชื่อ
56สพป.นครราชสีมา เขต 73แสดงรายชื่อ
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1438แสดงรายชื่อ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2380แสดงรายชื่อ
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 331แสดงรายชื่อ
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4359แสดงรายชื่อ
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,032แสดงรายชื่อ
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2892แสดงรายชื่อ
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3284แสดงรายชื่อ
64สพป.นนทบุรี เขต 1445แสดงรายชื่อ
65สพป.นนทบุรี เขต 21,067แสดงรายชื่อ
66สพป.นราธิวาส เขต 1614แสดงรายชื่อ
67สพป.นราธิวาส เขต 21,065แสดงรายชื่อ
68สพป.นราธิวาส เขต 3697แสดงรายชื่อ
69สพป.น่าน เขต 11,308แสดงรายชื่อ
70สพป.น่าน เขต 2544แสดงรายชื่อ
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 11,224แสดงรายชื่อ
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2540แสดงรายชื่อ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3879แสดงรายชื่อ
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4515แสดงรายชื่อ
75สพป.ปทุมธานี เขต 1548แสดงรายชื่อ
76สพป.ปทุมธานี เขต 2848แสดงรายชื่อ
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1289แสดงรายชื่อ
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2196แสดงรายชื่อ
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1531แสดงรายชื่อ
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 275แสดงรายชื่อ
81สพป.ปัตตานี เขต 11,276แสดงรายชื่อ
82สพป.ปัตตานี เขต 2205แสดงรายชื่อ
83สพป.ปัตตานี เขต 3104แสดงรายชื่อ
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1777แสดงรายชื่อ
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2114แสดงรายชื่อ
86สพป.พะเยา เขต 1529แสดงรายชื่อ
87สพป.พะเยา เขต 2644แสดงรายชื่อ
88สพป.พังงา858แสดงรายชื่อ
89สพป.พัทลุง เขต 11,129แสดงรายชื่อ
90สพป.พัทลุง เขต 2373แสดงรายชื่อ
91สพป.พิจิตร เขต 1418แสดงรายชื่อ
92สพป.พิจิตร เขต 224แสดงรายชื่อ
93สพป.พิษณุโลก เขต 11,867แสดงรายชื่อ
94สพป.พิษณุโลก เขต 2259แสดงรายชื่อ
95สพป.พิษณุโลก เขต 353แสดงรายชื่อ
96สพป.เพชรบุรี เขต 1364แสดงรายชื่อ
97สพป.เพชรบุรี เขต 24แสดงรายชื่อ
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1994แสดงรายชื่อ
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2104แสดงรายชื่อ
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 380แสดงรายชื่อ
101สพป.แพร่ เขต 11,339แสดงรายชื่อ
102สพป.แพร่ เขต 2379แสดงรายชื่อ
103สพป.ภูเก็ต1,818แสดงรายชื่อ
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,148แสดงรายชื่อ
105สพป.มหาสารคาม เขต 2519แสดงรายชื่อ
106สพป.มหาสารคาม เขต 335แสดงรายชื่อ
107สพป.มุกดาหาร985แสดงรายชื่อ
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1949แสดงรายชื่อ
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 290แสดงรายชื่อ
110สพป.ยโสธร เขต 1553แสดงรายชื่อ
111สพป.ยโสธร เขต 221แสดงรายชื่อ
112สพป.ยะลา เขต 1739แสดงรายชื่อ
113สพป.ยะลา เขต 2210แสดงรายชื่อ
114สพป.ยะลา เขต 3138แสดงรายชื่อ
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 11,093แสดงรายชื่อ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 22,203แสดงรายชื่อ
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3392แสดงรายชื่อ
118สพป.ระนอง305แสดงรายชื่อ
119สพป.ระยอง เขต 11,379แสดงรายชื่อ
120สพป.ระยอง เขต 2351แสดงรายชื่อ
121สพป.ราชบุรี เขต 1600แสดงรายชื่อ
122สพป.ราชบุรี เขต 2764แสดงรายชื่อ
123สพป.ลพบุรี เขต 1718แสดงรายชื่อ
124สพป.ลพบุรี เขต 2605แสดงรายชื่อ
125สพป.ลำปาง เขต 11,405แสดงรายชื่อ
126สพป.ลำปาง เขต 2262แสดงรายชื่อ
127สพป.ลำปาง เขต 381แสดงรายชื่อ
128สพป.ลำพูน เขต 1722แสดงรายชื่อ
129สพป.ลำพูน เขต 2149แสดงรายชื่อ
130สพป.เลย เขต 1755แสดงรายชื่อ
131สพป.เลย เขต 2617แสดงรายชื่อ
132สพป.เลย เขต 3201แสดงรายชื่อ
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1949แสดงรายชื่อ
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2205แสดงรายชื่อ
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3646แสดงรายชื่อ
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4466แสดงรายชื่อ
137สพป.สกลนคร เขต 11,479แสดงรายชื่อ
138สพป.สกลนคร เขต 2383แสดงรายชื่อ
139สพป.สกลนคร เขต 3412แสดงรายชื่อ
140สพป.สงขลา เขต 1655แสดงรายชื่อ
141สพป.สงขลา เขต 22,359แสดงรายชื่อ
142สพป.สงขลา เขต 31,375แสดงรายชื่อ
143สพป.สตูล1,346แสดงรายชื่อ
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1764แสดงรายชื่อ
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2610แสดงรายชื่อ
146สพป.สมุทรสงคราม183แสดงรายชื่อ
147สพป.สมุทรสาคร780แสดงรายชื่อ
148สพป.สระแก้ว เขต 1331แสดงรายชื่อ
149สพป.สระแก้ว เขต 2469แสดงรายชื่อ
150สพป.สระบุรี เขต 1798แสดงรายชื่อ
151สพป.สระบุรี เขต 262แสดงรายชื่อ
152สพป.สิงห์บุรี244แสดงรายชื่อ
153สพป.สุโขทัย เขต 11,157แสดงรายชื่อ
154สพป.สุโขทัย เขต 2356แสดงรายชื่อ
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1404แสดงรายชื่อ
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2180แสดงรายชื่อ
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3759แสดงรายชื่อ
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1774แสดงรายชื่อ
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2400แสดงรายชื่อ
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3585แสดงรายชื่อ
161สพป.สุรินทร์ เขต 11,541แสดงรายชื่อ
162สพป.สุรินทร์ เขต 2487แสดงรายชื่อ
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,823แสดงรายชื่อ
164สพป.หนองคาย เขต 1223แสดงรายชื่อ
165สพป.หนองคาย เขต 295แสดงรายชื่อ
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1298แสดงรายชื่อ
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2418แสดงรายชื่อ
168สพป.อ่างทอง351แสดงรายชื่อ
169สพป.อำนาจเจริญ917แสดงรายชื่อ
170สพป.อุดรธานี เขต 11,454แสดงรายชื่อ
171สพป.อุดรธานี เขต 273แสดงรายชื่อ
172สพป.อุดรธานี เขต 3312แสดงรายชื่อ
173สพป.อุดรธานี เขต 4475แสดงรายชื่อ
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1584แสดงรายชื่อ
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 215แสดงรายชื่อ
176สพป.อุทัยธานี เขต 168แสดงรายชื่อ
177สพป.อุทัยธานี เขต 2434แสดงรายชื่อ
178สพป.อุบลราชธานี เขต 13,291แสดงรายชื่อ
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2476แสดงรายชื่อ
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3235แสดงรายชื่อ
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4316แสดงรายชื่อ
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5841แสดงรายชื่อ
183สพป.บึงกาฬ273แสดงรายชื่อ
184สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 11,456แสดงรายชื่อ
185สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 21,524แสดงรายชื่อ
186สพม.นนทบุรี580แสดงรายชื่อ
187สพม.ปทุมธานี449แสดงรายชื่อ
188สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง890แสดงรายชื่อ
189สพม.ฉะเชิงเทรา359แสดงรายชื่อ
190สพม.ปราจีนบุรี นครนายก241แสดงรายชื่อ
191สพม.ราชบุรี161แสดงรายชื่อ
192สพม.สุพรรณบุรี767แสดงรายชื่อ
193สพม.เพชรบุรี577แสดงรายชื่อ
194สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร771แสดงรายชื่อ
195สพม.นครศรีธรรมราช666แสดงรายชื่อ
196สพม.ตรัง กระบี่1,494แสดงรายชื่อ
197สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง815แสดงรายชื่อ
198สพม.นราธิวาส245แสดงรายชื่อ
199สพม.สงขลา สตูล930แสดงรายชื่อ
200สพม.จันทบุรี ตราด182แสดงรายชื่อ
201สพม.ชลบุรี ระยอง855แสดงรายชื่อ
202สพม.เลย หนองบัวลำภู243แสดงรายชื่อ
203สพม.อุดรธานี198แสดงรายชื่อ
204สพม.หนองคาย162แสดงรายชื่อ
205สพม.นครพนม1,429แสดงรายชื่อ
206สพม.สกลนคร2,296แสดงรายชื่อ
207สพม.กาฬสินธุ์1,101แสดงรายชื่อ
208สพม.ขอนแก่น897แสดงรายชื่อ
209สพม.มหาสารคาม617แสดงรายชื่อ
210สพม.ร้อยเอ็ด699แสดงรายชื่อ
211สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร982แสดงรายชื่อ
212สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ1,609แสดงรายชื่อ
213สพม.ชัยภูมิ812แสดงรายชื่อ
214สพม.นครราชสีมา694แสดงรายชื่อ
215สพม.บุรีรัมย์517แสดงรายชื่อ
216สพม.สุรินทร์376แสดงรายชื่อ
217สพม.เชียงใหม่987แสดงรายชื่อ
218สพม.ลำปาง ลำพูน1,319แสดงรายชื่อ
219สพม.เชียงราย760แสดงรายชื่อ
220สพม.แพร่442แสดงรายชื่อ
221สพม.สุโขทัย341แสดงรายชื่อ
222สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์914แสดงรายชื่อ
223สพม.เพชรบูรณ์360แสดงรายชื่อ
224สพม.กำแพงเพชร118แสดงรายชื่อ
225สพม.นครสวรรค์138แสดงรายชื่อ
226สพม.กาญจนบุรี176แสดงรายชื่อ
227สพม.พระนครศรีอยุธยา209แสดงรายชื่อ
228สพม.สระบุรี122แสดงรายชื่อ
229สพม.สมุทรปราการ1,009แสดงรายชื่อ
230สพม.สระแก้ว341แสดงรายชื่อ
231สพม.นครปฐม395แสดงรายชื่อ
232สพม.ประจวบคีรีขันธ์143แสดงรายชื่อ
233สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม100แสดงรายชื่อ
234สพม.พัทลุง460แสดงรายชื่อ
235สพม.ปัตตานี241แสดงรายชื่อ
236สพม.ยะลา97แสดงรายชื่อ
237สพม.บึงกาฬ375แสดงรายชื่อ
238สพม.มุกดาหาร211แสดงรายชื่อ
239สพม.แม่ฮ่องสอน256แสดงรายชื่อ
240สพม.พะเยา690แสดงรายชื่อ
241สพม.น่าน1,393แสดงรายชื่อ
242สพม.ตาก629แสดงรายชื่อ
243สพม.พิจิตร215แสดงรายชื่อ
244สพม.อุทัยธานี ชัยนาท238แสดงรายชื่อ
245สพม.ลพบุรี128แสดงรายชื่อ
นักเรียนทั้งหมด
157,001
245 เขต