รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัฟฟาฟ  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงซูเฟียนี  กียะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนิอะวาฏิฟ  กาซา โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนูรอาซีรา  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายมูฮัมหมัดศิดดิก  ยีมะแซ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนูรฟาตีมะห์  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  คะแม โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนูฮา  กาหม๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงแวนาซูฮา  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงอัฟเราะห์  เจะมะ โรงเรียนบ้านเขาตูม ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงซูฮัยนี  เวาะเยะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนุรฟิตรี  ตีบอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนูรฟาร์เดีย  แฮซอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนูรฟิรเดาส์  กาลาแต โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนูรอัฟซา  อาลี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฝาตีฮะห์  เจะแต โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรุสนีม  แวหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.4 คณิตประถม
18 นางสาวโซเฟีย  เวาะผา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนุรมา  มะแซ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนูรีซัน  มีสาแล๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงฟาเดีย  ปรีกี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฟาติน  วาโด โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวฟาตีเมาะ  แวหะมะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงมาเรียม  หะยีบูละ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นางสาววีอาม  ตาเหร์ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงโสรญา  ดาเด๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอัสวานี  เจะแต โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายซุลฟิกกรี  ซูโล โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนัสรีน  นิยาแม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนุรอามาลิน  นิแว โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนูรฮาซีบี  รอเย็น โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวานิตา  เตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอานิส  มีสาและ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงซัลวา  ดางา โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนิฟัฎลี  โต๊ะอีแม โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายอูลฟี  เจะดอเลาะ โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฮาซาน๊ะห์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายซอบิร  แปเฮาะฮีเล โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายซาลีฮีม  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนูรอาซีฟา  เดมิง โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงฟาอีซะห์  กาแบ โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงฟิรดาวส์  โต๊ะเก็ง โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงยัสมี  สะดียามู โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอาซูรา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอานิส  ประดู่ โรงเรียนบ้านบูโกะ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเจ๊ะอัยมาน  เจะเละ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนัจมีย์  มะบากอ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายนิลุคมัน  หนิเฮง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนูรอัญญรีน  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กะสามาสุ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  วาเล็ง โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายบาซิม  ดารากัย โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายอัฟฟาน  ดาโตะ โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอามาณีย์  อิสมาน โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือราแมหะยี โรงเรียนอนุบาลยะรัง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงขวัญฤดี  เฮมบี โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงซูรัยฮัน  บอสู โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนาซูฮา  แวสาแล โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนาวัล  กาแม โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  อีซอมูซอ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนูรยัสมี  ดอแต โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อามีน โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนูรูลอิหซาน  อีปง โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายมูฮำหมัดฮากีมี  เจะมามะ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุไรลา  สามะ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอามีเรีย  วานิ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฮัซวาณีย์  อาแด โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายมูฮัมมัดฟุรกอน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านประจัน ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายอับดุลกูดูซ  จิใจ โรงเรียนบ้านประจัน ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงซากีนะห์  แวหะยี โรงเรียนบ้านประจัน ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนูรไอนี  จะปะกิยา โรงเรียนบ้านประจัน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงแวนูรตักวา  ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านประจัน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอาเดียนา  จะปะกิยา โรงเรียนบ้านประจัน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฮัฟเซาะห์  ลอดิง โรงเรียนบ้านประจัน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนูรฟัชมีย์  สะรีเดะ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายมูร้อด  อายีมะสาและ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนาซูฮา  อามะ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปาตีเมาะ  ลือบาน๊ะ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายมูฮำหมัดอัสรี  กาเจร์ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอับดุลมูฮัยมีน  ตือบิงหม๊ะ โรงเรียนบ้านบากง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงซูฟียา  แยนา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชลิดา  ดือเระ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงซุไลลา  ดือราแม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงซูรัยฮา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงต่วนเอริน  โตะปิ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนัจญ์มี  โตะโยะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนัสรีน  หะยีมะแซ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนารีสรา  สลำเหม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนินัจมีย์  นิหลง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนิอาอีเสาะ  นิหลง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนิฮานีฟาร์  นิเฮง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนุรฮานาน  อาแวกะจิ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนูรหายาตี  สาเฮาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนูรอัสลีน  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  อาคง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนูรฮาญาตี  โตะเลง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนูรฮารีฟา  เปาะสา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนูรีฮัน  เวาะเดร์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปัดนันดา  ดลเลาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายมูซัมมี  มาเสาะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอารอฟัต  โตะเลง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอาริฟะฮ์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอิมตินาน  เจะโวะ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฮาลีหม๊ะ  เลาะบาสา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงลาตีฟะห์  แวสะมะแอ โรงเรียนบ้านด่าน ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนูรฟิตรี  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านด่าน ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอัสมะ  อูมา โรงเรียนบ้านด่าน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฮัมดียะห์  เจะโด โรงเรียนบ้านด่าน ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกมลพร  มณีพรหม โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงซันนี่ย์  สวยงาม โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงซารีต้าร์  ตาหา โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐวุฒิ  หน๊ะหวัง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายธนพันธ์  สารพร โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธีรภัทร  หนูทอง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนูรีซัน  ปาทาน โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชญานิน  แก้วมลทิน โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  อรรคนันท์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงรุ่งทิวา  คงชำนิ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายวรภัทร  มะสัน โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวรัทยา  ชูบุญล้อม โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศิริพันธ์  แซ่ซือ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายอติชาติ  ไชยแพทย์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงฮานีต้า  หลีอิ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองสมสี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายคณินสิชณ์  ยศอักษร โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรกฤต  พุทธกาล โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจิราวัฒน์  รักษาพล โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชญานิน  บัวเพชร โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชนะพล  แก้วไกรศรี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายซัมโสลอิรฟัน  หะยียามาย โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงซาบีร่า  ตาหา โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงซูเฟีย  แดเบ๊าะ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงโซเฟีย  ชูจา โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายญาฟาดซอดิก  ตาหา โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายฐาปกรณ์  พูนมาก โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงดวงกมล  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายดานิช  นาคเสวี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเตชินท์  ดำทอง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูทอง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนิอับดุลเลาะ  มามะ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนูรซาฮาร่า  ปาทาน โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปภัสสอร  คำเจริญ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  อินทองสอง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปวเรศณ์  นามหาญ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปวีกรณ์  นามหาญ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายผดุงเกียรติ  แก้วไกรศรี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพลเชษฐ์  แพประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพลวัฒน์  ดวงเต็ม โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพัชรพร  ยุระพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีรวิชญ์  สุวรรณคูหา โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภัทรวดี  พลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภาสกร  ช่วยปัด โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงมุทิตา  แก้วใหม่ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายมูหัมมัดยุสรี  อาบู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายมูฮัมหมัดเฟาซาน  มะดาเหร๊ะ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายมูฮำมัดฟาราซัน  หมัดโซะ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายมูฮำหมัดอัฎฮา  เจาะหลง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายมฺูฮัมหมัดอาซีร์  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงยุวดี  สาและ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรุสณี  ยีหวันนิ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรูสนี  สาและ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศรัณญ์  พุทธกาล โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศักรินท์  พัวพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุตาภัทร  พิมรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสุไฮดี  โต๊ะเจ๊ะ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอดิสร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอภิรัชต์  แก้วประดับ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอัฟฟะห์  หวังกะจิ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอัสรัน  สะราวอ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอารีรัตน์  ยีด้ำ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นามหาญ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกมลเนตร  เสรีกุล โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงซุลฟา  อาเย๊าะแซ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนัสฟา  ดือราซอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนัสรียา  อาแด โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงฟาตอนะห์  ตีเย๊าะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงยัสมี  อาบู โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงยามีละห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกิสรอวาตี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนูรมาวาตี  หะยีเฮาะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนูรอัยฟาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สาและ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัซบี  อาเย๊าะแซ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายมูฮำหมัดฟาเบล  อีแต โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนาบิล  แวหะยี โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายนิวาริซ  หะยีนาแว โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนิสรียะห์  ราโซ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนูรซัลวาณีย์  วงศ์เสนา โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงฟาตีมะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายมุมิน  สิเดะ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายมุฮซิน  สิเดะ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายมูฮัมหมัดมูรซีย์  สิเดะ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายอับดุลฮากีม  หะยีนาแว โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายอีรฟาน  เจ๊ะสนิ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนาบีละห์  แวหะยี โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนูรอารีซา  สะแม โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนูรีซะห์  สะลาเม๊าะ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรตรี  วงศ์เสนา โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงยาวาตี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอับดุลมุคอเลบ  บินเจ๊ะมุ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอัมมาน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฮาซานะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านสิเดะ ป.4 วิทย์ประถม