การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก ตัวเลขของจำนวนนักเรียน จะแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่1,509
รอการจัดห้องสอบ
2สพป.กรุงเทพมหานคร4,164
รอการจัดห้องสอบ
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1319
รอการจัดห้องสอบ
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2--
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3212
รอการจัดห้องสอบ
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4--
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1659
รอการจัดห้องสอบ
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2353
รอการจัดห้องสอบ
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3502
รอการจัดห้องสอบ
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,164
รอการจัดห้องสอบ
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2515
รอการจัดห้องสอบ
12สพป.ขอนแก่น เขต 11,998
รอการจัดห้องสอบ
13สพป.ขอนแก่น เขต 2385
รอการจัดห้องสอบ
14สพป.ขอนแก่น เขต 363
รอการจัดห้องสอบ
15สพป.ขอนแก่น เขต 4208
รอการจัดห้องสอบ
16สพป.ขอนแก่น เขต 5134
รอการจัดห้องสอบ
17สพป.จันทบุรี เขต 1764
รอการจัดห้องสอบ
18สพป.จันทบุรี เขต 2409
รอการจัดห้องสอบ
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1926
รอการจัดห้องสอบ
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2272
รอการจัดห้องสอบ
21สพป.ชลบุรี เขต 1706
รอการจัดห้องสอบ
22สพป.ชลบุรี เขต 2727
รอการจัดห้องสอบ
23สพป.ชลบุรี เขต 3484
รอการจัดห้องสอบ
24สพป.ชัยนาท632
รอการจัดห้องสอบ
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,113
รอการจัดห้องสอบ
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2729
รอการจัดห้องสอบ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 343
รอการจัดห้องสอบ
28สพป.ชุมพร เขต 1382
รอการจัดห้องสอบ
29สพป.ชุมพร เขต 2252
รอการจัดห้องสอบ
30สพป.เชียงราย เขต 12,550
รอการจัดห้องสอบ
31สพป.เชียงราย เขต 270
รอการจัดห้องสอบ
32สพป.เชียงราย เขต 3478
รอการจัดห้องสอบ
33สพป.เชียงราย เขต 4823
รอการจัดห้องสอบ
34สพป.เชียงใหม่ เขต 11,439
รอการจัดห้องสอบ
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2306
รอการจัดห้องสอบ
36สพป.เชียงใหม่ เขต 322
รอการจัดห้องสอบ
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4287
รอการจัดห้องสอบ
38สพป.เชียงใหม่ เขต 510
รอการจัดห้องสอบ
39สพป.เชียงใหม่ เขต 691
รอการจัดห้องสอบ
40สพป.ตรัง เขต 11,463
รอการจัดห้องสอบ
41สพป.ตรัง เขต 2330
รอการจัดห้องสอบ
42สพป.ตราด เขต 1162
รอการจัดห้องสอบ
43สพป.ตาก เขต 1475
รอการจัดห้องสอบ
44สพป.ตาก เขต 2209
รอการจัดห้องสอบ
45สพป.นครนายก239
รอการจัดห้องสอบ
46สพป.นครปฐม เขต 1715
รอการจัดห้องสอบ
47สพป.นครปฐม เขต 2286
รอการจัดห้องสอบ
48สพป.นครพนม เขต 11,656
รอการจัดห้องสอบ
49สพป.นครพนม เขต 2644
รอการจัดห้องสอบ
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,455
รอการจัดห้องสอบ
51สพป.นครราชสีมา เขต 26
รอการจัดห้องสอบ
52สพป.นครราชสีมา เขต 3275
รอการจัดห้องสอบ
53สพป.นครราชสีมา เขต 4127
รอการจัดห้องสอบ
54สพป.นครราชสีมา เขต 547
รอการจัดห้องสอบ
55สพป.นครราชสีมา เขต 6383
รอการจัดห้องสอบ
56สพป.นครราชสีมา เขต 7107
รอการจัดห้องสอบ
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1658
รอการจัดห้องสอบ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2102
รอการจัดห้องสอบ
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 349
รอการจัดห้องสอบ
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4508
รอการจัดห้องสอบ
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,329
รอการจัดห้องสอบ
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2419
รอการจัดห้องสอบ
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3475
รอการจัดห้องสอบ
64สพป.นนทบุรี เขต 1593
รอการจัดห้องสอบ
65สพป.นนทบุรี เขต 2706
รอการจัดห้องสอบ
66สพป.นราธิวาส เขต 1896
รอการจัดห้องสอบ
67สพป.นราธิวาส เขต 2834
รอการจัดห้องสอบ
68สพป.นราธิวาส เขต 3511
รอการจัดห้องสอบ
69สพป.น่าน เขต 11,151
รอการจัดห้องสอบ
70สพป.น่าน เขต 2607
รอการจัดห้องสอบ
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1667
รอการจัดห้องสอบ
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2480
รอการจัดห้องสอบ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3894
รอการจัดห้องสอบ
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4709
รอการจัดห้องสอบ
75สพป.ปทุมธานี เขต 1680
รอการจัดห้องสอบ
76สพป.ปทุมธานี เขต 21,432
รอการจัดห้องสอบ
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1275
รอการจัดห้องสอบ
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2116
รอการจัดห้องสอบ
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1477
รอการจัดห้องสอบ
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 238
รอการจัดห้องสอบ
81สพป.ปัตตานี เขต 11,572
รอการจัดห้องสอบ
82สพป.ปัตตานี เขต 295
รอการจัดห้องสอบ
83สพป.ปัตตานี เขต 3338
รอการจัดห้องสอบ
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1793
รอการจัดห้องสอบ
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2114
รอการจัดห้องสอบ
86สพป.พะเยา เขต 1396
รอการจัดห้องสอบ
87สพป.พะเยา เขต 21,309
รอการจัดห้องสอบ
88สพป.พังงา412
รอการจัดห้องสอบ
89สพป.พัทลุง เขต 11,164
รอการจัดห้องสอบ
90สพป.พัทลุง เขต 2161
รอการจัดห้องสอบ
91สพป.พิจิตร เขต 1553
รอการจัดห้องสอบ
92สพป.พิจิตร เขต 2170
รอการจัดห้องสอบ
93สพป.พิษณุโลก เขต 11,909
รอการจัดห้องสอบ
94สพป.พิษณุโลก เขต 237
รอการจัดห้องสอบ
95สพป.พิษณุโลก เขต 3386
รอการจัดห้องสอบ
96สพป.เพชรบุรี เขต 1485
รอการจัดห้องสอบ
97สพป.เพชรบุรี เขต 221
รอการจัดห้องสอบ
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,564
รอการจัดห้องสอบ
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2476
รอการจัดห้องสอบ
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3517
รอการจัดห้องสอบ
101สพป.แพร่ เขต 11,442
รอการจัดห้องสอบ
102สพป.แพร่ เขต 2522
รอการจัดห้องสอบ
103สพป.ภูเก็ต1,991
รอการจัดห้องสอบ
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,523
รอการจัดห้องสอบ
105สพป.มหาสารคาม เขต 2369
รอการจัดห้องสอบ
106สพป.มหาสารคาม เขต 3215
รอการจัดห้องสอบ
107สพป.มุกดาหาร906
รอการจัดห้องสอบ
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,001
รอการจัดห้องสอบ
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2160
รอการจัดห้องสอบ
110สพป.ยโสธร เขต 1442
รอการจัดห้องสอบ
111สพป.ยโสธร เขต 2234
รอการจัดห้องสอบ
112สพป.ยะลา เขต 11,050
รอการจัดห้องสอบ
113สพป.ยะลา เขต 29
รอการจัดห้องสอบ
114สพป.ยะลา เขต 3309
รอการจัดห้องสอบ
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1794
รอการจัดห้องสอบ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2875
รอการจัดห้องสอบ
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3280
รอการจัดห้องสอบ
118สพป.ระนอง296
รอการจัดห้องสอบ
119สพป.ระยอง เขต 11,186
รอการจัดห้องสอบ
120สพป.ระยอง เขต 2218
รอการจัดห้องสอบ
121สพป.ราชบุรี เขต 1439
รอการจัดห้องสอบ
122สพป.ราชบุรี เขต 2721
รอการจัดห้องสอบ
123สพป.ลพบุรี เขต 11,169
รอการจัดห้องสอบ
124สพป.ลพบุรี เขต 2867
รอการจัดห้องสอบ
125สพป.ลำปาง เขต 1639
รอการจัดห้องสอบ
126สพป.ลำปาง เขต 2--
127สพป.ลำปาง เขต 315
รอการจัดห้องสอบ
128สพป.ลำพูน เขต 1770
รอการจัดห้องสอบ
129สพป.ลำพูน เขต 2209
รอการจัดห้องสอบ
130สพป.เลย เขต 1564
รอการจัดห้องสอบ
131สพป.เลย เขต 2280
รอการจัดห้องสอบ
132สพป.เลย เขต 3242
รอการจัดห้องสอบ
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1363
รอการจัดห้องสอบ
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2220
รอการจัดห้องสอบ
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 31,055
รอการจัดห้องสอบ
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4298
รอการจัดห้องสอบ
137สพป.สกลนคร เขต 11,477
รอการจัดห้องสอบ
138สพป.สกลนคร เขต 2440
รอการจัดห้องสอบ
139สพป.สกลนคร เขต 3301
รอการจัดห้องสอบ
140สพป.สงขลา เขต 12,076
รอการจัดห้องสอบ
141สพป.สงขลา เขต 23,150
รอการจัดห้องสอบ
142สพป.สงขลา เขต 3559
รอการจัดห้องสอบ
143สพป.สตูล1,288
รอการจัดห้องสอบ
144สพป.สมุทรปราการ เขต 11,105
รอการจัดห้องสอบ
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2679
รอการจัดห้องสอบ
146สพป.สมุทรสงคราม369
รอการจัดห้องสอบ
147สพป.สมุทรสาคร663
รอการจัดห้องสอบ
148สพป.สระแก้ว เขต 1--
149สพป.สระแก้ว เขต 2628
รอการจัดห้องสอบ
150สพป.สระบุรี เขต 1863
รอการจัดห้องสอบ
151สพป.สระบุรี เขต 2262
รอการจัดห้องสอบ
152สพป.สิงห์บุรี112
รอการจัดห้องสอบ
153สพป.สุโขทัย เขต 1702
รอการจัดห้องสอบ
154สพป.สุโขทัย เขต 2215
รอการจัดห้องสอบ
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1355
รอการจัดห้องสอบ
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 244
รอการจัดห้องสอบ
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3232
รอการจัดห้องสอบ
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,697
รอการจัดห้องสอบ
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2481
รอการจัดห้องสอบ
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 31,120
รอการจัดห้องสอบ
161สพป.สุรินทร์ เขต 11,078
รอการจัดห้องสอบ
162สพป.สุรินทร์ เขต 2515
รอการจัดห้องสอบ
163สพป.สุรินทร์ เขต 3551
รอการจัดห้องสอบ
164สพป.หนองคาย เขต 1340
รอการจัดห้องสอบ
165สพป.หนองคาย เขต 2160
รอการจัดห้องสอบ
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1100
รอการจัดห้องสอบ
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2282
รอการจัดห้องสอบ
168สพป.อ่างทอง487
รอการจัดห้องสอบ
169สพป.อำนาจเจริญ1,047
รอการจัดห้องสอบ
170สพป.อุดรธานี เขต 12,048
รอการจัดห้องสอบ
171สพป.อุดรธานี เขต 215
รอการจัดห้องสอบ
172สพป.อุดรธานี เขต 34
รอการจัดห้องสอบ
173สพป.อุดรธานี เขต 499
รอการจัดห้องสอบ
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1563
รอการจัดห้องสอบ
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2632
รอการจัดห้องสอบ
176สพป.อุทัยธานี เขต 1420
รอการจัดห้องสอบ
177สพป.อุทัยธานี เขต 2370
รอการจัดห้องสอบ
178สพป.อุบลราชธานี เขต 11,912
รอการจัดห้องสอบ
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2353
รอการจัดห้องสอบ
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3291
รอการจัดห้องสอบ
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4226
รอการจัดห้องสอบ
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5922
รอการจัดห้องสอบ
183สพป.บึงกาฬ206
รอการจัดห้องสอบ
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร2,337
รอการจัดห้องสอบ
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร1,083
รอการจัดห้องสอบ
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา670
รอการจัดห้องสอบ
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี840
รอการจัดห้องสอบ
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง819
รอการจัดห้องสอบ
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,614
รอการจัดห้องสอบ
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว877
รอการจัดห้องสอบ
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี378
รอการจัดห้องสอบ
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม631
รอการจัดห้องสอบ
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,272
รอการจัดห้องสอบ
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร360
รอการจัดห้องสอบ
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง526
รอการจัดห้องสอบ
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่870
รอการจัดห้องสอบ
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง796
รอการจัดห้องสอบ
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา567
รอการจัดห้องสอบ
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล493
รอการจัดห้องสอบ
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด503
รอการจัดห้องสอบ
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง467
รอการจัดห้องสอบ
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู265
รอการจัดห้องสอบ
203สพม.เขต 20 อุดรธานี261
รอการจัดห้องสอบ
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ1,137
รอการจัดห้องสอบ
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร719
รอการจัดห้องสอบ
206สพม.เขต 23 สกลนคร4,658
รอการจัดห้องสอบ
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์342
รอการจัดห้องสอบ
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น891
รอการจัดห้องสอบ
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม285
รอการจัดห้องสอบ
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด12
รอการจัดห้องสอบ
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร655
รอการจัดห้องสอบ
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ494
รอการจัดห้องสอบ
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ527
รอการจัดห้องสอบ
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา483
รอการจัดห้องสอบ
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์157
รอการจัดห้องสอบ
216สพม.เขต 33 สุรินทร์291
รอการจัดห้องสอบ
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน941
รอการจัดห้องสอบ
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน725
รอการจัดห้องสอบ
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา1,873
รอการจัดห้องสอบ
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน1,690
รอการจัดห้องสอบ
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก614
รอการจัดห้องสอบ
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,342
รอการจัดห้องสอบ
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์998
รอการจัดห้องสอบ
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร81
รอการจัดห้องสอบ
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี45
รอการจัดห้องสอบ
นักเรียนทั้งหมด
150,058
4,510