แผ่นภาพประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 มกราคม 2567
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบของนักเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
สอบแข่งขันทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ วันที่ 25 มีนาคม 2567
ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157,001  คน
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อเข้าสอบและพิมพ์บัตร คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2566
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2565
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2564
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2563
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884