เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก
ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 
ประกาศผลการแข่งขันคณิตประถม มัธยมต้นและวิทยาศาสตร์ประถม ระดับประเทศ ปี 2563

   


คลิกผลการแข่งขันทักษะวิชาการ รอบสองระดับประเทศ ปี 2563

------------------------------------

- คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 

พิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เมนูด้านซ้ายบน

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187,128  คน
แสดงรายชื่อสอบรอบแรก คลิกที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง/
พิมพ์บัตรรอบสอง
คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884