เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก

< ระบบเกียรติบัตร
ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 

พิมพ์เกียรติบัตร ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2562

การเตรียมอุปกรณ์ ในการเข้าสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
2. ปากกาและน้ำยาลบคำผิด
3. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
กระดาษคำตอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562
นักเรียนศึกษาวิธีการเขียนคำตอบ
[คลิกที่รูป เพื่อขยายภาพ]
   
ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
-ในการกรณี ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง แจ้งเขตให้ดำเนินแก้ไข คลิกที่นี่
-ผลการแข่งขัน ให้โรงเรียนแจ้งผลการแข่งขัน ให้นักเรียนทราบ
-นักเรียนที่มีสิทธิไปสอบรอบสอง(รอบประเทศ) ได้รางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงิน เท่านั้น
เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นักเรียนสามารถสมัครสอบเข้าแข่งขัน ได้โดยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสมัครสอบให้กับคุณครู ที่โรงเรียนของนักเรียน ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ จากเมนูด้านขวามือ
ตรวจสอบรายชื่อรอบแรก
รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190,708 คน
แสดงรายชื่อสอบรอบแรก คลิกที่นี่
พิมพ์บัตร การสอบรอบแรก คลิกที่นี่
พิมพ์บัตร การสอบรอบสอง คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
- ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ
- คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
- ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ
- หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันนานาชาติ
- ปฏิทินสำหรับโรงเรียน
- ปฏิทินสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
- ปฏิทินสำหรับศูนย์สอบ
- คู่มือ online ระดับโรงเรียน
- คู่มือ online ระดับเขตพื้นที่
- คู่มือ online ระดับศูนย์สอบ
- ตัวอย่างบัตรประจำตัวสอบ
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- คำร้องขอย้ายสถานที่สอบ
- คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884