การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
คลิกเพื่อเปิดห้องสอบ
1ศูนย์สอบที่ 01 สพป.เชียงใหม่ เขต 1คลิก
2ศูนย์สอบที่ 02 สพป.เชียงราย เขต 1คลิก
3ศูนย์สอบที่ 03 สพป.พิษณุโลก เขต 1คลิก
4ศูนย์สอบที่ 04 สพป.นครสวรรค์ เขต 1คลิก
5ศูนย์สอบที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานครคลิก
6ศูนย์สอบที่ 06 สพป.นนทบุรี เขต 1คลิก
7ศูนย์สอบที่ 07 สพป.นครปฐม เขต 1คลิก
8ศูนย์สอบที่ 08 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รอการจัดห้องสอบ
9ศูนย์สอบที่ 09 สพป.ชุมพร เขต 1คลิก
10ศูนย์สอบที่ 10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1คลิก
11ศูนย์สอบที่ 11 สพป.สงขลา เขต 2คลิก
12ศูนย์สอบที่ 12 สพป.ระยอง เขต 1คลิก
13ศูนย์สอบที่ 13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1คลิก
14ศูนย์สอบที่ 14 สพป.นครราชสีมา เขต 1คลิก
15ศูนย์สอบที่ 15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1คลิก
16ศูนย์สอบที่ 16 สพป.อุบลราชธานี เขต 1คลิก
17ศูนย์สอบที่ 17 สพป.ขอนแก่น เขต 1คลิก
18ศูนย์สอบที่ 18 สพป.อุดรธานี เขต 1คลิก
19ศูนย์สอบที่ 19 สพป.สกลนคร เขต 1คลิก
20ศูนย์สอบที่ 20 สพม. เชียงใหม่คลิก
21ศูนย์สอบที่ 21 สพม. เชียงรายคลิก
22ศูนย์สอบที่ 22 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์คลิก
23ศูนย์สอบที่ 23 สพม. นครสวรรค์คลิก
24ศูนย์สอบที่ 24 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1คลิก
25ศูนย์สอบที่ 25 สพม. นนทบุรีคลิก
26ศูนย์สอบที่ 26 สพม. เพชรบุรีคลิก
27ศูนย์สอบที่ 27 สพม. สิงห์บุรี อ่างทองคลิก
28ศูนย์สอบที่ 28 สพม. พังงา ภูเก็ต ระนองคลิก
29ศูนย์สอบที่ 29 สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพรคลิก
30ศูนย์สอบที่ 30 สพม. สงขลา สตูลคลิก
31ศูนย์สอบที่ 31 สพม. ชลบุรี ระยองคลิก
32ศูนย์สอบที่ 32 สพม. ปราจีนบุรี นครนายกคลิก
33ศูนย์สอบที่ 33 สพม. นครราชสีมาคลิก
34ศูนย์สอบที่ 34 สพม. ร้อยเอ็ดคลิก
35ศูนย์สอบที่ 35 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญคลิก
36ศูนย์สอบที่ 36 สพม. ขอนแก่นคลิก
37ศูนย์สอบที่ 37 สพม. อุดรธานีคลิก
38ศูนย์สอบที่ 38 สพม. สกลนครคลิก
39ศูนย์สอบที่ 39 สพม. นราธิวาสคลิก
นักเรียนทั้งหมด