เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 

เลื่อนการสอบวันที่ 25 เมษายน 2564 ออกไปก่อน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ระลอกใหม่ จึงเห็นควรเลื่อนการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ หนังสือประกาศอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันแล้ว


คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 ให้ทางโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข รายชื่อ-สกุล ของนักเรียน

สอบวันที่ ยังไม่กำหนด

 

คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176,476  คน
ประกาศห้องสอบ/พิมพ์บัตร คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2563
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884