เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก
ระบบการสมัครเข้าแข่งขัน
 สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 
การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.  โรงเรียน Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก การพิมพ์เกียรติบัตร สามารถพิมพ์ได้ทุกคน
2. จากฟอร์มข้างล่างนี้ สามารถพิมพ์ได้ทีละคน โดยให้พิมพ์ ชื่อโรงเรียน ลงในช่องข้างล่างนี้ ซึ่งทางเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุญาตการให้พิมพ์เกียรติบัตร
 
พิมพ์ชื่อโรงเรียน
 
-ในการกรณี ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง แจ้งเขตให้ดำเนินแก้ไข คลิกที่นี่
-ผลการแข่งขัน ให้โรงเรียนแจ้งผลการแข่งขัน ให้นักเรียนทราบ
-นักเรียนที่มีสิทธิไปสอบรอบสอง(รอบประเทศ) ได้รางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงิน เท่านั้น
วันที่ 15 มกราคม 2561 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
วันที่ 15-18 มกราคม 2561 โรงเรียนยืนยันการสอบรอบสองของนักเรียนในระบบโรงเรียน ย้ายสนามสอบ ในระบบโรงเรียน และส่งคำร้องไปยังเขต
วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป พิมพ์เกียรติออนไลน์ ในหน้าหลักหรือในระบบโรงเรียน
แนวการดำเนินงานของโรงเรียน 1.Login เข้าสู่ระบบ
  2.เลือกเมนู ยืนยัน สอบรอบสองวิชา........
  3.เลือก ขอ..ย้ายสนามสอบรอบสอง..(ถ้ามี)
เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นักเรียนสามารถสมัครสอบเข้าแข่งขัน ได้โดยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสมัครสอบให้กับคุณครู ที่โรงเรียนของนักเรียน ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ จากเมนูด้านขวามือ
ตรวจสอบรายชื่อรอบสอง ระดับประเทศ
รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163,308 คน
แสดงรายชื่อสอบรอบแรก คลิกที่นี่
แสดงรายชื่อสอบรอบสอง/พิมพ์บัตร คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
- ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ
- คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
- ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ
- หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันนานาชาติ
- คู่มือ online ระดับโรงเรียน
- คู่มือ online ระดับเขตพื้นที่
- คู่มือ online ระดับศูนย์สอบ
- หนังสือแจ้งเขตประถมศึกษา
- หนังสือแจ้งเขตมัธยมศึกษา
- แนวทางจัดการแข่งขัน พ.ศ. 2560
- แบบบันทึกเหตุการณ์
- แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบกรณีพิเศษ
- คำร้องขอย้ายสถานที่สอบ
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
- Facebook โครงการ
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884
โทรสาร 02 281 5216