ประกาศผลการสอบรอบแรก
1
สพป.กระบี่
2
สพป.กรุงเทพมหานคร
3
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
5
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
6
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
8
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
9
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
10
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
11
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
12
สพป.ขอนแก่น เขต 1
13
สพป.ขอนแก่น เขต 2
14
สพป.ขอนแก่น เขต 3
15
สพป.ขอนแก่น เขต 4
16
สพป.ขอนแก่น เขต 5
17
สพป.จันทบุรี เขต 1
18
สพป.จันทบุรี เขต 2
19
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
21
สพป.ชลบุรี เขต 1
22
สพป.ชลบุรี เขต 2
23
สพป.ชลบุรี เขต 3
24
สพป.ชัยนาท
25
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
26
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
27
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
28
สพป.ชุมพร เขต 1
29
สพป.ชุมพร เขต 2
30
สพป.เชียงราย เขต 1
31
สพป.เชียงราย เขต 2
32
สพป.เชียงราย เขต 3
33
สพป.เชียงราย เขต 4
34
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
35
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
36
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
37
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
38
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
39
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
40
สพป.ตรัง เขต 1
41
สพป.ตรัง เขต 2
42
สพป.ตราด เขต 1
43
สพป.ตาก เขต 1
44
สพป.ตาก เขต 2
45
สพป.นครนายก
46
สพป.นครปฐม เขต 1
47
สพป.นครปฐม เขต 2
48
สพป.นครพนม เขต 1
49
สพป.นครพนม เขต 2
50
สพป.นครราชสีมา เขต 1
51
สพป.นครราชสีมา เขต 2
52
สพป.นครราชสีมา เขต 3
53
สพป.นครราชสีมา เขต 4
54
สพป.นครราชสีมา เขต 5
55
สพป.นครราชสีมา เขต 6
56
สพป.นครราชสีมา เขต 7
57
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
58
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
59
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
60
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
61
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
62
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
63
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
64
สพป.นนทบุรี เขต 1
65
สพป.นนทบุรี เขต 2
66
สพป.นราธิวาส เขต 1
67
สพป.นราธิวาส เขต 2
68
สพป.นราธิวาส เขต 3
69
สพป.น่าน เขต 1
70
สพป.น่าน เขต 2
71
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
72
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
73
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
74
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
75
สพป.ปทุมธานี เขต 1
76
สพป.ปทุมธานี เขต 2
77
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
78
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
79
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
80
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
81
สพป.ปัตตานี เขต 1
82
สพป.ปัตตานี เขต 2
83
สพป.ปัตตานี เขต 3
84
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
85
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
86
สพป.พะเยา เขต 1
87
สพป.พะเยา เขต 2
88
สพป.พังงา
89
สพป.พัทลุง เขต 1
90
สพป.พัทลุง เขต 2
91
สพป.พิจิตร เขต 1
92
สพป.พิจิตร เขต 2
93
สพป.พิษณุโลก เขต 1
94
สพป.พิษณุโลก เขต 2
95
สพป.พิษณุโลก เขต 3
96
สพป.เพชรบุรี เขต 1
97
สพป.เพชรบุรี เขต 2
98
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
99
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
100
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
101
สพป.แพร่ เขต 1
102
สพป.แพร่ เขต 2
103
สพป.ภูเก็ต
104
สพป.มหาสารคาม เขต 1
105
สพป.มหาสารคาม เขต 2
106
สพป.มหาสารคาม เขต 3
107
สพป.มุกดาหาร
108
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
109
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
110
สพป.ยโสธร เขต 1
111
สพป.ยโสธร เขต 2
112
สพป.ยะลา เขต 1
113
สพป.ยะลา เขต 2
114
สพป.ยะลา เขต 3
115
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
116
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
117
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
118
สพป.ระนอง
119
สพป.ระยอง เขต 1
120
สพป.ระยอง เขต 2
121
สพป.ราชบุรี เขต 1
122
สพป.ราชบุรี เขต 2
123
สพป.ลพบุรี เขต 1
124
สพป.ลพบุรี เขต 2
125
สพป.ลำปาง เขต 1
126
สพป.ลำปาง เขต 2
127
สพป.ลำปาง เขต 3
128
สพป.ลำพูน เขต 1
129
สพป.ลำพูน เขต 2
130
สพป.เลย เขต 1
131
สพป.เลย เขต 2
132
สพป.เลย เขต 3
133
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
134
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
135
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
136
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
137
สพป.สกลนคร เขต 1
138
สพป.สกลนคร เขต 2
139
สพป.สกลนคร เขต 3
140
สพป.สงขลา เขต 1
141
สพป.สงขลา เขต 2
142
สพป.สงขลา เขต 3
143
สพป.สตูล
144
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
145
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
146
สพป.สมุทรสงคราม
147
สพป.สมุทรสาคร
148
สพป.สระแก้ว เขต 1
149
สพป.สระแก้ว เขต 2
150
สพป.สระบุรี เขต 1
151
สพป.สระบุรี เขต 2
152
สพป.สิงห์บุรี
153
สพป.สุโขทัย เขต 1
154
สพป.สุโขทัย เขต 2
155
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
156
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
157
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
158
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
159
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
160
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
161
สพป.สุรินทร์ เขต 1
162
สพป.สุรินทร์ เขต 2
163
สพป.สุรินทร์ เขต 3
164
สพป.หนองคาย เขต 1
165
สพป.หนองคาย เขต 2
166
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
167
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
168
สพป.อ่างทอง
169
สพป.อำนาจเจริญ
170
สพป.อุดรธานี เขต 1
171
สพป.อุดรธานี เขต 2
172
สพป.อุดรธานี เขต 3
173
สพป.อุดรธานี เขต 4
174
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
175
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
176
สพป.อุทัยธานี เขต 1
177
สพป.อุทัยธานี เขต 2
178
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
179
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
180
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
181
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
182
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
183
สพป.บึงกาฬ
184
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
185
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
186
สพม.นนทบุรี
187
สพม.ปทุมธานี
188
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
189
สพม.ฉะเชิงเทรา
190
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
191
สพม.ราชบุรี
192
สพม.สุพรรณบุรี
193
สพม.เพชรบุรี
194
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
195
สพม.นครศรีธรรมราช
196
สพม.ตรัง กระบี่
197
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
198
สพม.นราธิวาส
199
สพม.สงขลา สตูล
200
สพม.จันทบุรี ตราด
201
สพม.ชลบุรี ระยอง
202
สพม.เลย หนองบัวลำภู
203
สพม.อุดรธานี
204
สพม.หนองคาย
205
สพม.นครพนม
206
สพม.สกลนคร
207
สพม.กาฬสินธุ์
208
สพม.ขอนแก่น
209
สพม.มหาสารคาม
210
สพม.ร้อยเอ็ด
211
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
212
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
213
สพม.ชัยภูมิ
214
สพม.นครราชสีมา
215
สพม.บุรีรัมย์
216
สพม.สุรินทร์
217
สพม.เชียงใหม่
218
สพม.ลำปาง ลำพูน
219
สพม.เชียงราย
220
สพม.แพร่
221
สพม.สุโขทัย
222
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
223
สพม.เพชรบูรณ์
224
สพม.กำแพงเพชร
225
สพม.นครสวรรค์
226
สพม.กาญจนบุรี
227
สพม.พระนครศรีอยุธยา
228
สพม.สระบุรี
229
สพม.สมุทรปราการ
230
สพม.สระแก้ว
231
สพม.นครปฐม
232
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
233
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
234
สพม.พัทลุง
235
สพม.ปัตตานี
236
สพม.ยะลา
237
สพม.บึงกาฬ
238
สพม.มุกดาหาร
239
สพม.แม่ฮ่องสอน
240
สพม.พะเยา
241
สพม.น่าน
242
สพม.ตาก
243
สพม.พิจิตร
244
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
245
สพม.ลพบุรี
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขันรอบสอง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ)
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) และ ประกาศรายซื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ดังต่อไปนี้

1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศเหรียญรางวัล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3. ประกาศเหรียญรางวัล วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
4. ประกาศเหรียญรางวัล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
5. ประกาศรายซื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566


ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566
รับสมัครนักเรียนเข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระรดับนานาชาติ ในวิชา คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
----------------------------------------------------------------
วันที่ 21 - 24 มกราคม 2566 ให้ทางโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข รายชื่อ-สกุล ของนักเรียน
----------------------------------------------
วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียน/นักเรียน พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สอบแข่งขันวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลการแข่งขันรอบแรก นักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2566 โรงเรียนยืนยันให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง ระดับประเทศ ในระบบ
วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป พิมพ์เกียรติบัตรรอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่ระบบโรงเรียนหรือหน้าเว็บไซต์นี้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ประกาศรายขื่อห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่ระบบโรงเรียนหรือหน้าเว็บไซต์นี้
วันที่ 3 เมษายน 2566 สอบแข่งขันวิชาการรอบสอง
วันที่ 30 เมษายน 2566 ประกาศผลการแข่งขันรอบสอง นักเรียนที่ได้รับรางวัล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปพิมพ์เกียรติบัตรรอบสอง นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้ที่ระบบโรงเรียนหรือหน้าเว็บไซต์นี้


ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159,253  คน
รายชื่อของห้องสอบและพิมพ์บัตร  คลิกที่นี่
รายชื่อห้องสอบและพิมพ์บัตรรอบสอง คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2565
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2564
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2563
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884