การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก ตัวเลขของจำนวนนักเรียน จะแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ
โดยคลิก ตัวเลขของจำนวนห้องสอบ เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
พิมพ์บัตร
1สพป.กระบี่1,029
รอการจัดห้องสอบ
2สพป.กรุงเทพมหานคร4,734
รอการจัดห้องสอบ
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1321
รอการจัดห้องสอบ
4สพป.กาญจนบุรี เขต 21545
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3415
รอการจัดห้องสอบ
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4--
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1558
รอการจัดห้องสอบ
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 21,042
รอการจัดห้องสอบ
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3741
รอการจัดห้องสอบ
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,199
รอการจัดห้องสอบ
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2602
รอการจัดห้องสอบ
12สพป.ขอนแก่น เขต 12,781
รอการจัดห้องสอบ
13สพป.ขอนแก่น เขต 259519
14สพป.ขอนแก่น เขต 3246
รอการจัดห้องสอบ
15สพป.ขอนแก่น เขต 4139
รอการจัดห้องสอบ
16สพป.ขอนแก่น เขต 5531
รอการจัดห้องสอบ
17สพป.จันทบุรี เขต 1597
รอการจัดห้องสอบ
18สพป.จันทบุรี เขต 2274
รอการจัดห้องสอบ
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1514
รอการจัดห้องสอบ
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2178
รอการจัดห้องสอบ
21สพป.ชลบุรี เขต 1997
รอการจัดห้องสอบ
22สพป.ชลบุรี เขต 2714
รอการจัดห้องสอบ
23สพป.ชลบุรี เขต 3323
รอการจัดห้องสอบ
24สพป.ชัยนาท273
รอการจัดห้องสอบ
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1873
รอการจัดห้องสอบ
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2807
รอการจัดห้องสอบ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 378
รอการจัดห้องสอบ
28สพป.ชุมพร เขต 1494
รอการจัดห้องสอบ
29สพป.ชุมพร เขต 2713
รอการจัดห้องสอบ
30สพป.เชียงราย เขต 12,045
รอการจัดห้องสอบ
31สพป.เชียงราย เขต 2161
รอการจัดห้องสอบ
32สพป.เชียงราย เขต 3258
รอการจัดห้องสอบ
33สพป.เชียงราย เขต 4421
รอการจัดห้องสอบ
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,195
รอการจัดห้องสอบ
35สพป.เชียงใหม่ เขต 24
รอการจัดห้องสอบ
36สพป.เชียงใหม่ เขต 33
รอการจัดห้องสอบ
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4101
รอการจัดห้องสอบ
38สพป.เชียงใหม่ เขต 545
รอการจัดห้องสอบ
39สพป.เชียงใหม่ เขต 662
รอการจัดห้องสอบ
40สพป.ตรัง เขต 11,811
รอการจัดห้องสอบ
41สพป.ตรัง เขต 2389
รอการจัดห้องสอบ
42สพป.ตราด เขต 1218
รอการจัดห้องสอบ
43สพป.ตาก เขต 1394
รอการจัดห้องสอบ
44สพป.ตาก เขต 244
รอการจัดห้องสอบ
45สพป.นครนายก165
รอการจัดห้องสอบ
46สพป.นครปฐม เขต 1708
รอการจัดห้องสอบ
47สพป.นครปฐม เขต 2384
รอการจัดห้องสอบ
48สพป.นครพนม เขต 1998
รอการจัดห้องสอบ
49สพป.นครพนม เขต 2309
รอการจัดห้องสอบ
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,874
รอการจัดห้องสอบ
51สพป.นครราชสีมา เขต 232
รอการจัดห้องสอบ
52สพป.นครราชสีมา เขต 3208
รอการจัดห้องสอบ
53สพป.นครราชสีมา เขต 4123
รอการจัดห้องสอบ
54สพป.นครราชสีมา เขต 5398
รอการจัดห้องสอบ
55สพป.นครราชสีมา เขต 6982
รอการจัดห้องสอบ
56สพป.นครราชสีมา เขต 7124
รอการจัดห้องสอบ
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1974
รอการจัดห้องสอบ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2263
รอการจัดห้องสอบ
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 363
รอการจัดห้องสอบ
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4309
รอการจัดห้องสอบ
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,196
รอการจัดห้องสอบ
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2706
รอการจัดห้องสอบ
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3267
รอการจัดห้องสอบ
64สพป.นนทบุรี เขต 1210
รอการจัดห้องสอบ
65สพป.นนทบุรี เขต 21,190
รอการจัดห้องสอบ
66สพป.นราธิวาส เขต 1861
รอการจัดห้องสอบ
67สพป.นราธิวาส เขต 21,031
รอการจัดห้องสอบ
68สพป.นราธิวาส เขต 3729
รอการจัดห้องสอบ
69สพป.น่าน เขต 1862
รอการจัดห้องสอบ
70สพป.น่าน เขต 2523
รอการจัดห้องสอบ
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1863
รอการจัดห้องสอบ
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2483
รอการจัดห้องสอบ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3615
รอการจัดห้องสอบ
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4484
รอการจัดห้องสอบ
75สพป.ปทุมธานี เขต 1511
รอการจัดห้องสอบ
76สพป.ปทุมธานี เขต 2907
รอการจัดห้องสอบ
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1168
รอการจัดห้องสอบ
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2250
รอการจัดห้องสอบ
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1318
รอการจัดห้องสอบ
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 289
รอการจัดห้องสอบ
81สพป.ปัตตานี เขต 11,965
รอการจัดห้องสอบ
82สพป.ปัตตานี เขต 2252
รอการจัดห้องสอบ
83สพป.ปัตตานี เขต 3168
รอการจัดห้องสอบ
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1706
รอการจัดห้องสอบ
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 272
รอการจัดห้องสอบ
86สพป.พะเยา เขต 1430
รอการจัดห้องสอบ
87สพป.พะเยา เขต 2613
รอการจัดห้องสอบ
88สพป.พังงา792
รอการจัดห้องสอบ
89สพป.พัทลุง เขต 11,313
รอการจัดห้องสอบ
90สพป.พัทลุง เขต 2341
รอการจัดห้องสอบ
91สพป.พิจิตร เขต 1496
รอการจัดห้องสอบ
92สพป.พิจิตร เขต 2189
รอการจัดห้องสอบ
93สพป.พิษณุโลก เขต 11,613
รอการจัดห้องสอบ
94สพป.พิษณุโลก เขต 2209
รอการจัดห้องสอบ
95สพป.พิษณุโลก เขต 3346
รอการจัดห้องสอบ
96สพป.เพชรบุรี เขต 1355
รอการจัดห้องสอบ
97สพป.เพชรบุรี เขต 25
รอการจัดห้องสอบ
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 11,398
รอการจัดห้องสอบ
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2154
รอการจัดห้องสอบ
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3187
รอการจัดห้องสอบ
101สพป.แพร่ เขต 11,116
รอการจัดห้องสอบ
102สพป.แพร่ เขต 2621
รอการจัดห้องสอบ
103สพป.ภูเก็ต1,967
รอการจัดห้องสอบ
104สพป.มหาสารคาม เขต 1957
รอการจัดห้องสอบ
105สพป.มหาสารคาม เขต 2345
รอการจัดห้องสอบ
106สพป.มหาสารคาม เขต 318
รอการจัดห้องสอบ
107สพป.มุกดาหาร1,082
รอการจัดห้องสอบ
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1836
รอการจัดห้องสอบ
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 249
รอการจัดห้องสอบ
110สพป.ยโสธร เขต 1461
รอการจัดห้องสอบ
111สพป.ยโสธร เขต 2445
รอการจัดห้องสอบ
112สพป.ยะลา เขต 11,175
รอการจัดห้องสอบ
113สพป.ยะลา เขต 2354
รอการจัดห้องสอบ
114สพป.ยะลา เขต 3159
รอการจัดห้องสอบ
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1866
รอการจัดห้องสอบ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 21,194
รอการจัดห้องสอบ
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3333
รอการจัดห้องสอบ
118สพป.ระนอง295
รอการจัดห้องสอบ
119สพป.ระยอง เขต 11,090
รอการจัดห้องสอบ
120สพป.ระยอง เขต 2376
รอการจัดห้องสอบ
121สพป.ราชบุรี เขต 1562
รอการจัดห้องสอบ
122สพป.ราชบุรี เขต 2711
รอการจัดห้องสอบ
123สพป.ลพบุรี เขต 1912
รอการจัดห้องสอบ
124สพป.ลพบุรี เขต 2759
รอการจัดห้องสอบ
125สพป.ลำปาง เขต 11,110
รอการจัดห้องสอบ
126สพป.ลำปาง เขต 289
รอการจัดห้องสอบ
127สพป.ลำปาง เขต 356
รอการจัดห้องสอบ
128สพป.ลำพูน เขต 1667
รอการจัดห้องสอบ
129สพป.ลำพูน เขต 2904
130สพป.เลย เขต 1817
รอการจัดห้องสอบ
131สพป.เลย เขต 2483
รอการจัดห้องสอบ
132สพป.เลย เขต 3219
รอการจัดห้องสอบ
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1720
รอการจัดห้องสอบ
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2334
รอการจัดห้องสอบ
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3562
รอการจัดห้องสอบ
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4343
รอการจัดห้องสอบ
137สพป.สกลนคร เขต 1934
รอการจัดห้องสอบ
138สพป.สกลนคร เขต 2344
รอการจัดห้องสอบ
139สพป.สกลนคร เขต 3192
รอการจัดห้องสอบ
140สพป.สงขลา เขต 11,290
รอการจัดห้องสอบ
141สพป.สงขลา เขต 23,172
รอการจัดห้องสอบ
142สพป.สงขลา เขต 3985
รอการจัดห้องสอบ
143สพป.สตูล1,554
รอการจัดห้องสอบ
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1709
รอการจัดห้องสอบ
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2754
รอการจัดห้องสอบ
146สพป.สมุทรสงคราม356
รอการจัดห้องสอบ
147สพป.สมุทรสาคร780
รอการจัดห้องสอบ
148สพป.สระแก้ว เขต 1367
รอการจัดห้องสอบ
149สพป.สระแก้ว เขต 2672
รอการจัดห้องสอบ
150สพป.สระบุรี เขต 1819
รอการจัดห้องสอบ
151สพป.สระบุรี เขต 2128
รอการจัดห้องสอบ
152สพป.สิงห์บุรี34612
153สพป.สุโขทัย เขต 1915
รอการจัดห้องสอบ
154สพป.สุโขทัย เขต 2381
รอการจัดห้องสอบ
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1437
รอการจัดห้องสอบ
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2117
รอการจัดห้องสอบ
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3468
รอการจัดห้องสอบ
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1822
รอการจัดห้องสอบ
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2394
รอการจัดห้องสอบ
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3473
รอการจัดห้องสอบ
161สพป.สุรินทร์ เขต 1989
รอการจัดห้องสอบ
162สพป.สุรินทร์ เขต 2178
รอการจัดห้องสอบ
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,504
รอการจัดห้องสอบ
164สพป.หนองคาย เขต 1252
รอการจัดห้องสอบ
165สพป.หนองคาย เขต 27
รอการจัดห้องสอบ
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1161
รอการจัดห้องสอบ
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2424
รอการจัดห้องสอบ
168สพป.อ่างทอง353
รอการจัดห้องสอบ
169สพป.อำนาจเจริญ934
รอการจัดห้องสอบ
170สพป.อุดรธานี เขต 1956
รอการจัดห้องสอบ
171สพป.อุดรธานี เขต 276
รอการจัดห้องสอบ
172สพป.อุดรธานี เขต 3116
รอการจัดห้องสอบ
173สพป.อุดรธานี เขต 4364
รอการจัดห้องสอบ
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1618
รอการจัดห้องสอบ
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2--
176สพป.อุทัยธานี เขต 1234
รอการจัดห้องสอบ
177สพป.อุทัยธานี เขต 2375
รอการจัดห้องสอบ
178สพป.อุบลราชธานี เขต 13,765
รอการจัดห้องสอบ
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2455
รอการจัดห้องสอบ
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3187
รอการจัดห้องสอบ
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4196
รอการจัดห้องสอบ
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5473
รอการจัดห้องสอบ
183สพป.บึงกาฬ335
รอการจัดห้องสอบ
184สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 11,901
รอการจัดห้องสอบ
185สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 21,646
รอการจัดห้องสอบ
186สพม.นนทบุรี773
รอการจัดห้องสอบ
187สพม.ปทุมธานี520
รอการจัดห้องสอบ
188สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง701
รอการจัดห้องสอบ
189สพม.ฉะเชิงเทรา369
รอการจัดห้องสอบ
190สพม.ปราจีนบุรี นครนายก638
รอการจัดห้องสอบ
191สพม.ราชบุรี210
รอการจัดห้องสอบ
192สพม.สุพรรณบุรี979
รอการจัดห้องสอบ
193สพม.เพชรบุรี736
รอการจัดห้องสอบ
194สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร517
รอการจัดห้องสอบ
195สพม.นครศรีธรรมราช710
รอการจัดห้องสอบ
196สพม.ตรัง กระบี่1,857
รอการจัดห้องสอบ
197สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง1,404
รอการจัดห้องสอบ
198สพม.นราธิวาส181
รอการจัดห้องสอบ
199สพม.สงขลา สตูล1,134
รอการจัดห้องสอบ
200สพม.จันทบุรี ตราด281
รอการจัดห้องสอบ
201สพม.ชลบุรี ระยอง681
รอการจัดห้องสอบ
202สพม.เลย หนองบัวลำภู337
รอการจัดห้องสอบ
203สพม.อุดรธานี262
รอการจัดห้องสอบ
204สพม.หนองคาย631
รอการจัดห้องสอบ
205สพม.นครพนม1,232
รอการจัดห้องสอบ
206สพม.สกลนคร3,747
รอการจัดห้องสอบ
207สพม.กาฬสินธุ์727
รอการจัดห้องสอบ
208สพม.ขอนแก่น1,197
รอการจัดห้องสอบ
209สพม.มหาสารคาม688
รอการจัดห้องสอบ
210สพม.ร้อยเอ็ด623
รอการจัดห้องสอบ
211สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร936
รอการจัดห้องสอบ
212สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ2,102
รอการจัดห้องสอบ
213สพม.ชัยภูมิ570
รอการจัดห้องสอบ
214สพม.นครราชสีมา726
รอการจัดห้องสอบ
215สพม.บุรีรัมย์378
รอการจัดห้องสอบ
216สพม.สุรินทร์350
รอการจัดห้องสอบ
217สพม.เชียงใหม่1,973
รอการจัดห้องสอบ
218สพม.ลำปาง ลำพูน1,635
รอการจัดห้องสอบ
219สพม.เชียงราย978
รอการจัดห้องสอบ
220สพม.แพร่454
รอการจัดห้องสอบ
221สพม.สุโขทัย288
รอการจัดห้องสอบ
222สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์887
รอการจัดห้องสอบ
223สพม.เพชรบูรณ์802
รอการจัดห้องสอบ
224สพม.กำแพงเพชร72
รอการจัดห้องสอบ
225สพม.นครสวรรค์128
รอการจัดห้องสอบ
226สพม.กาญจนบุรี151
รอการจัดห้องสอบ
227สพม.พระนครศรีอยุธยา194
รอการจัดห้องสอบ
228สพม.สระบุรี133
รอการจัดห้องสอบ
229สพม.สมุทรปราการ1,412
รอการจัดห้องสอบ
230สพม.สระแก้ว367
รอการจัดห้องสอบ
231สพม.นครปฐม421
รอการจัดห้องสอบ
232สพม.ประจวบคีรีขันธ์121
รอการจัดห้องสอบ
233สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม144
รอการจัดห้องสอบ
234สพม.พัทลุง633
รอการจัดห้องสอบ
235สพม.ปัตตานี143
รอการจัดห้องสอบ
236สพม.ยะลา295
รอการจัดห้องสอบ
237สพม.บึงกาฬ647
รอการจัดห้องสอบ
238สพม.มุกดาหาร199
รอการจัดห้องสอบ
239สพม.แม่ฮ่องสอน159
รอการจัดห้องสอบ
240สพม.พะเยา731
รอการจัดห้องสอบ
241สพม.น่าน1,437
รอการจัดห้องสอบ
242สพม.ตาก385
รอการจัดห้องสอบ
243สพม.พิจิตร125
รอการจัดห้องสอบ
244สพม.อุทัยธานี ชัยนาท137
รอการจัดห้องสอบ
245สพม.ลพบุรี87
รอการจัดห้องสอบ
นักเรียนทั้งหมด
159,273
4,918