การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก ตัวเลขของจำนวนนักเรียน จะแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่1,828
รอการจัดห้องสอบ
2สพป.กรุงเทพมหานคร4,659135
3สพป.กาญจนบุรี เขต 11395
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2704
5สพป.กาญจนบุรี เขต 380325
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4--
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 173622
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 273024
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 360218
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,36240
11สพป.กำแพงเพชร เขต 264825
12สพป.ขอนแก่น เขต 12,07261
13สพป.ขอนแก่น เขต 293526
14สพป.ขอนแก่น เขต 341814
15สพป.ขอนแก่น เขต 41446
16สพป.ขอนแก่น เขต 51828
17สพป.จันทบุรี เขต 180225
18สพป.จันทบุรี เขต 22277
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 183626
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 22207
21สพป.ชลบุรี เขต 189627
22สพป.ชลบุรี เขต 260419
23สพป.ชลบุรี เขต 361419
24สพป.ชัยนาท33011
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,298
รอการจัดห้องสอบ
26สพป.ชัยภูมิ เขต 21,203
รอการจัดห้องสอบ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 324310
28สพป.ชุมพร เขต 176023
29สพป.ชุมพร เขต 253718
30สพป.เชียงราย เขต 12,48764
31สพป.เชียงราย เขต 2231
รอการจัดห้องสอบ
32สพป.เชียงราย เขต 32197
33สพป.เชียงราย เขต 471723
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,32268
35สพป.เชียงใหม่ เขต 227713
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3312
37สพป.เชียงใหม่ เขต 42228
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5362
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6352
40สพป.ตรัง เขต 11,83254
41สพป.ตรัง เขต 269821
42สพป.ตราด เขต 11857
43สพป.ตาก เขต 156517
44สพป.ตาก เขต 22438
45สพป.นครนายก1556
46สพป.นครปฐม เขต 190127
47สพป.นครปฐม เขต 259419
48สพป.นครพนม เขต 11,39741
49สพป.นครพนม เขต 244514
50สพป.นครราชสีมา เขต 12,215
รอการจัดห้องสอบ
51สพป.นครราชสีมา เขต 2273
52สพป.นครราชสีมา เขต 331310
53สพป.นครราชสีมา เขต 429010
54สพป.นครราชสีมา เขต 51446
55สพป.นครราชสีมา เขต 697028
56สพป.นครราชสีมา เขต 71988
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 11,119
รอการจัดห้องสอบ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 235012
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3753
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 447815
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,58947
62สพป.นครสวรรค์ เขต 21,12536
63สพป.นครสวรรค์ เขต 32689
64สพป.นนทบุรี เขต 11,06733
65สพป.นนทบุรี เขต 21,40941
66สพป.นราธิวาส เขต 197630
67สพป.นราธิวาส เขต 21,27844
68สพป.นราธิวาส เขต 350715
69สพป.น่าน เขต 11,19735
70สพป.น่าน เขต 255717
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 11,19735
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 265118
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 388827
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 468922
75สพป.ปทุมธานี เขต 154316
76สพป.ปทุมธานี เขต 21,29137
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 135612
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2277
รอการจัดห้องสอบ
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 11,20435
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2103
รอการจัดห้องสอบ
81สพป.ปัตตานี เขต 12,78681
82สพป.ปัตตานี เขต 226611
83สพป.ปัตตานี เขต 3955
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 174023
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 21997
86สพป.พะเยา เขต 163719
87สพป.พะเยา เขต 2720
รอการจัดห้องสอบ
88สพป.พังงา1,01330
89สพป.พัทลุง เขต 11,75951
90สพป.พัทลุง เขต 234712
91สพป.พิจิตร เขต 169621
92สพป.พิจิตร เขต 233511
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,53973
94สพป.พิษณุโลก เขต 22279
95สพป.พิษณุโลก เขต 368526
96สพป.เพชรบุรี เขต 132711
97สพป.เพชรบุรี เขต 282
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,25674
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 22698
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 334613
101สพป.แพร่ เขต 11,83754
102สพป.แพร่ เขต 287026
103สพป.ภูเก็ต2,66467
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,58547
105สพป.มหาสารคาม เขต 264820
106สพป.มหาสารคาม เขต 3162
107สพป.มุกดาหาร1,34241
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,20540
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2583
110สพป.ยโสธร เขต 153616
111สพป.ยโสธร เขต 277528
112สพป.ยะลา เขต 11,320
รอการจัดห้องสอบ
113สพป.ยะลา เขต 21695
114สพป.ยะลา เขต 3260
รอการจัดห้องสอบ
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 183526
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 264820
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 364421
118สพป.ระนอง31010
119สพป.ระยอง เขต 11,382
รอการจัดห้องสอบ
120สพป.ระยอง เขต 2209
รอการจัดห้องสอบ
121สพป.ราชบุรี เขต 170522
122สพป.ราชบุรี เขต 246214
123สพป.ลพบุรี เขต 11,27438
124สพป.ลพบุรี เขต 279424
125สพป.ลำปาง เขต 11,15335
126สพป.ลำปาง เขต 21527
127สพป.ลำปาง เขต 316
รอการจัดห้องสอบ
128สพป.ลำพูน เขต 167021
129สพป.ลำพูน เขต 228310
130สพป.เลย เขต 1685
รอการจัดห้องสอบ
131สพป.เลย เขต 252616
132สพป.เลย เขต 3156
รอการจัดห้องสอบ
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 158317
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 234513
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 335612
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 481525
137สพป.สกลนคร เขต 11,63648
138สพป.สกลนคร เขต 22559
139สพป.สกลนคร เขต 32579
140สพป.สงขลา เขต 11,60241
141สพป.สงขลา เขต 24,223
รอการจัดห้องสอบ
142สพป.สงขลา เขต 365521
143สพป.สตูล1,920
รอการจัดห้องสอบ
144สพป.สมุทรปราการ เขต 198830
145สพป.สมุทรปราการ เขต 282925
146สพป.สมุทรสงคราม451
รอการจัดห้องสอบ
147สพป.สมุทรสาคร88028
148สพป.สระแก้ว เขต 12339
149สพป.สระแก้ว เขต 259918
150สพป.สระบุรี เขต 11,05232
151สพป.สระบุรี เขต 231310
152สพป.สิงห์บุรี59619
153สพป.สุโขทัย เขต 164220
154สพป.สุโขทัย เขต 249717
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 143714
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 21115
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 332011
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,76751
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 250016
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 31,141
รอการจัดห้องสอบ
161สพป.สุรินทร์ เขต 11,29338
162สพป.สุรินทร์ เขต 270422
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,81485
164สพป.หนองคาย เขต 12227
165สพป.หนองคาย เขต 2--
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1111
รอการจัดห้องสอบ
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 246414
168สพป.อ่างทอง41513
169สพป.อำนาจเจริญ93328
170สพป.อุดรธานี เขต 11,34040
171สพป.อุดรธานี เขต 22618
172สพป.อุดรธานี เขต 32178
173สพป.อุดรธานี เขต 449318
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 176123
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2--
176สพป.อุทัยธานี เขต 1569
รอการจัดห้องสอบ
177สพป.อุทัยธานี เขต 234110
178สพป.อุบลราชธานี เขต 12,38570
179สพป.อุบลราชธานี เขต 230610
180สพป.อุบลราชธานี เขต 32338
181สพป.อุบลราชธานี เขต 41676
182สพป.อุบลราชธานี เขต 578324
183สพป.บึงกาฬ2217
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร2,28566
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร1,15434
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา1,09033
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี1,06731
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1,25236
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,76451
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,27937
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี53717
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม1,61046
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,27337
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร1,02432
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง49015
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่1,30138
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,63350
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา83626
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล2,30468
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด480
รอการจัดห้องสอบ
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง751
รอการจัดห้องสอบ
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู3139
203สพม.เขต 20 อุดรธานี409
รอการจัดห้องสอบ
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ1,36242
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร1,06836
206สพม.เขต 23 สกลนคร4,369130
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์1,16234
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น1,58946
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม49515
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด1033
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร971
รอการจัดห้องสอบ
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ1,802
รอการจัดห้องสอบ
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ540
รอการจัดห้องสอบ
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา1,020
รอการจัดห้องสอบ
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์2758
216สพม.เขต 33 สุรินทร์91427
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน1,20936
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน1,00425
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา1,55045
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน2,15263
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก81128
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,26237
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์82324
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร325
รอการจัดห้องสอบ
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี1544
นักเรียนทั้งหมด
187,128
5,710