การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก ตัวเลขของจำนวนนักเรียน จะแสดงรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่1,81945
2สพป.กรุงเทพมหานคร5,019144
3สพป.กาญจนบุรี เขต 11656
4สพป.กาญจนบุรี เขต 242
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3993
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4--
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 164819
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 241115
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 371421
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,29038
11สพป.กำแพงเพชร เขต 266222
12สพป.ขอนแก่น เขต 11,94857
13สพป.ขอนแก่น เขต 255918
14สพป.ขอนแก่น เขต 345515
15สพป.ขอนแก่น เขต 42479
16สพป.ขอนแก่น เขต 52106
17สพป.จันทบุรี เขต 188027
18สพป.จันทบุรี เขต 244214
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 174324
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 22679
21สพป.ชลบุรี เขต 172325
22สพป.ชลบุรี เขต 278024
23สพป.ชลบุรี เขต 353917
24สพป.ชัยนาท47214
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,091
รอการจัดห้องสอบ
26สพป.ชัยภูมิ เขต 286831
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3452
28สพป.ชุมพร เขต 145614
29สพป.ชุมพร เขต 243914
30สพป.เชียงราย เขต 13,11152
31สพป.เชียงราย เขต 21366
32สพป.เชียงราย เขต 32879
33สพป.เชียงราย เขต 475123
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,37368
35สพป.เชียงใหม่ เขต 227812
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3724
37สพป.เชียงใหม่ เขต 42388
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5403
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6492
40สพป.ตรัง เขต 11,56246
41สพป.ตรัง เขต 22739
42สพป.ตราด เขต 12137
43สพป.ตาก เขต 153817
44สพป.ตาก เขต 22358
45สพป.นครนายก27910
46สพป.นครปฐม เขต 138612
47สพป.นครปฐม เขต 237514
48สพป.นครพนม เขต 11,26538
49สพป.นครพนม เขต 29900
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,63748
51สพป.นครราชสีมา เขต 240
52สพป.นครราชสีมา เขต 330210
53สพป.นครราชสีมา เขต 4835
54สพป.นครราชสีมา เขต 5--
55สพป.นครราชสีมา เขต 646816
56สพป.นครราชสีมา เขต 7201
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 165719
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 22418
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3353
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 460819
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,53045
62สพป.นครสวรรค์ เขต 284928
63สพป.นครสวรรค์ เขต 335812
64สพป.นนทบุรี เขต 172822
65สพป.นนทบุรี เขต 21,24738
66สพป.นราธิวาส เขต 170121
67สพป.นราธิวาส เขต 287228
68สพป.นราธิวาส เขต 369421
69สพป.น่าน เขต 11,11933
70สพป.น่าน เขต 257018
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 177924
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 251015
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 387627
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 482525
75สพป.ปทุมธานี เขต 170221
76สพป.ปทุมธานี เขต 21,35440
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 12589
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 21957
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 11,10134
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 21054
81สพป.ปัตตานี เขต 11,46137
82สพป.ปัตตานี เขต 21436
83สพป.ปัตตานี เขต 3202
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 188026
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 22027
86สพป.พะเยา เขต 148715
87สพป.พะเยา เขต 21,05234
88สพป.พังงา67920
89สพป.พัทลุง เขต 178123
90สพป.พัทลุง เขต 21707
91สพป.พิจิตร เขต 168921
92สพป.พิจิตร เขต 227010
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,10261
94สพป.พิษณุโลก เขต 21575
95สพป.พิษณุโลก เขต 345218
96สพป.เพชรบุรี เขต 130210
97สพป.เพชรบุรี เขต 2--
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,42175
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2152
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 340016
101สพป.แพร่ เขต 11,67750
102สพป.แพร่ เขต 260320
103สพป.ภูเก็ต2,02452
104สพป.มหาสารคาม เขต 12,08061
105สพป.มหาสารคาม เขต 229510
106สพป.มหาสารคาม เขต 3--
107สพป.มุกดาหาร1,45144
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,21640
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 22038
110สพป.ยโสธร เขต 143214
111สพป.ยโสธร เขต 226110
112สพป.ยะลา เขต 11,11133
113สพป.ยะลา เขต 2212
114สพป.ยะลา เขต 357318
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 173022
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2763
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3633
118สพป.ระนอง30311
119สพป.ระยอง เขต 11,58445
120สพป.ระยอง เขต 21265
121สพป.ราชบุรี เขต 139412
122สพป.ราชบุรี เขต 249015
123สพป.ลพบุรี เขต 11,19736
124สพป.ลพบุรี เขต 286925
125สพป.ลำปาง เขต 179824
126สพป.ลำปาง เขต 2--
127สพป.ลำปาง เขต 3352
128สพป.ลำพูน เขต 171621
129สพป.ลำพูน เขต 21528
130สพป.เลย เขต 152716
131สพป.เลย เขต 246414
132สพป.เลย เขต 3--
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 170122
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 242515
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 399732
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 451015
137สพป.สกลนคร เขต 11,07132
138สพป.สกลนคร เขต 237712
139สพป.สกลนคร เขต 343315
140สพป.สงขลา เขต 12,29467
141สพป.สงขลา เขต 23,47498
142สพป.สงขลา เขต 365220
143สพป.สตูล1,62449
144สพป.สมุทรปราการ เขต 11,09833
145สพป.สมุทรปราการ เขต 21,12134
146สพป.สมุทรสงคราม34111
147สพป.สมุทรสาคร74923
148สพป.สระแก้ว เขต 134211
149สพป.สระแก้ว เขต 265520
150สพป.สระบุรี เขต 179423
151สพป.สระบุรี เขต 234911
152สพป.สิงห์บุรี48016
153สพป.สุโขทัย เขต 183925
154สพป.สุโขทัย เขต 2372
รอการจัดห้องสอบ
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 161719
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2383
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 32197
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,24736
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 258719
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 31,15234
161สพป.สุรินทร์ เขต 170020
162สพป.สุรินทร์ เขต 261818
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,01338
164สพป.หนองคาย เขต 128412
165สพป.หนองคาย เขต 2854
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1936
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 227112
168สพป.อ่างทอง45014
169สพป.อำนาจเจริญ1,31739
170สพป.อุดรธานี เขต 11,12734
171สพป.อุดรธานี เขต 2974
172สพป.อุดรธานี เขต 3412
173สพป.อุดรธานี เขต 4272
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 170223
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2--
176สพป.อุทัยธานี เขต 164019
177สพป.อุทัยธานี เขต 258817
178สพป.อุบลราชธานี เขต 11,86255
179สพป.อุบลราชธานี เขต 22388
180สพป.อุบลราชธานี เขต 32148
181สพป.อุบลราชธานี เขต 42479
182สพป.อุบลราชธานี เขต 596428
183สพป.บึงกาฬ2248
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร2,64565
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร1,05530
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา95528
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี46514
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1,10132
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,90955
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,59448
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี2498
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม91727
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,08831
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร72522
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง461
รอการจัดห้องสอบ
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่80524
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,02432
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา27310
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล93627
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด44513
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง60919
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู3049
203สพม.เขต 20 อุดรธานี2879
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ1,10332
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร1,11634
206สพม.เขต 23 สกลนคร4,196124
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์58017
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น1,36540
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม35511
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด42913
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร84325
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ78224
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ60318
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา60317
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์251
216สพม.เขต 33 สุรินทร์64319
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน1,53644
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน81324
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา2,39770
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน1,41742
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก87426
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,24936
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์75422
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร2427
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี1485
นักเรียนทั้งหมด
163,308
4,903