การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
คลิกเพื่อเปิดห้องสอบ
1ศูนย์สอบที่ 01 สพป.เชียงใหม่ เขต 1คลิก
2ศูนย์สอบที่ 02 สพป.เชียงราย เขต 1คลิก
3ศูนย์สอบที่ 03 สพป.พิษณุโลก เขต 1คลิก
4ศูนย์สอบที่ 04 สพป.นครสวรรค์ เขต 1คลิก
5ศูนย์สอบที่ 05 สพป.กรุงเทพมหานครคลิก
6ศูนย์สอบที่ 06 สพป.นนทบุรี เขต 1คลิก
7ศูนย์สอบที่ 07 สพป.นครปฐม เขต 1คลิก
8ศูนย์สอบที่ 08 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1คลิก
9ศูนย์สอบที่ 09 สพป.ชุมพร เขต 1คลิก
10ศูนย์สอบที่ 10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1คลิก
11ศูนย์สอบที่ 11 สพป.สงขลา เขต 2คลิก
12ศูนย์สอบที่ 12 สพป.ระยอง เขต 1คลิก
13ศูนย์สอบที่ 13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1คลิก
14ศูนย์สอบที่ 14 สพป.นครราชสีมา เขต 1คลิก
15ศูนย์สอบที่ 15 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1คลิก
16ศูนย์สอบที่ 16 สพป.อุบลราชธานี เขต 1คลิก
17ศูนย์สอบที่ 17 สพป.ขอนแก่น เขต 1คลิก
18ศูนย์สอบที่ 18 สพป.อุดรธานี เขต 1คลิก
19ศูนย์สอบที่ 19 สพป.สกลนคร เขต 1คลิก
20ศูนย์สอบที่ 20 สพม. เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอนคลิก
21ศูนย์สอบที่ 21 สพม. เขต 36 เชียงราย,พะเยาคลิก
22ศูนย์สอบที่ 22 สพม. เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์
รอการจัดห้องสอบ
23ศูนย์สอบที่ 23 สพม. เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานีคลิก
24ศูนย์สอบที่ 24 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานครคลิก
25ศูนย์สอบที่ 25 สพม. เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยาคลิก
26ศูนย์สอบที่ 26 สพม. เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาครคลิก
27ศูนย์สอบที่ 27 สพม. เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทองคลิก
28ศูนย์สอบที่ 28 สพม. เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนองคลิก
29ศูนย์สอบที่ 29 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพรคลิก
30ศูนย์สอบที่ 30 สพม. เขต 16 สงขลา,สตูลคลิก
31ศูนย์สอบที่ 31 สพม. เขต 17 จันทบุรี,ตราด
รอการจัดห้องสอบ
32ศูนย์สอบที่ 32 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้วคลิก
33ศูนย์สอบที่ 33 สพม. เขต 31 นครราชสีมาคลิก
34ศูนย์สอบที่ 34 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ดคลิก
35ศูนย์สอบที่ 35 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญคลิก
36ศูนย์สอบที่ 36 สพม. เขต 25 ขอนแก่นคลิก
37ศูนย์สอบที่ 37 สพม. เขต 20 อุดรธานีคลิก
38ศูนย์สอบที่ 38 สพม. เขต 23 สกลนครคลิก
นักเรียนทั้งหมด